Plein23

Welkom op de website van Plein23, de marktplaats voor cultuureducatie in de gemeente Veghel. Vraag- en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden door Plein23 bij elkaar gebracht: de vraag vanuit primair- en voortgezet onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed. 

Ondersteuning

Plein23 staat voor u klaar om te helpen bij het integreren van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma. Plein23 ondersteunt scholen en aanbieders bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie, bij het uitwerken van wensen en ideeën, bij uiteenlopende vragen zoals bijv. het aanvragen van subsidies, organiseren van cultuurdagen, opzetten van ateliers, projectweken, etc.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Naast het coördinatorschap van Plein23 vervullen Susanne en Dorian ook de CmK intermediairsrol binnen de gemeente Veghel. In Brabant wordt dit traject doorlopen m.b.v. De CultuurLoper, die werd ontwikkeld door Kunstbalie.

Medewerkers

 

Werkplek

IMG_04121 site kleur snijNoordkade (640x427)
Dorian Verkuijlen en 
Susanne Dumoulin
Coördinatoren van Plein23
 Plein23 is, samen met Cultuureducatie Schijndel en Curioso, te vinden op CHV Noordkade: Verlengde Noordkade 10-12, 5462 EH Veghel.

Nieuwsbrief

Plein23 verzorgt iedere maand een digitale nieuwsbrief waarin lokaal en regionaal/landelijk nieuws op cultuureducatief gebied gebundeld wordt. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Vul dan even het invulveld in bovenaan deze pagina.